Školení uživatelů OOPP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Poskytujeme školení pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Poskytujeme školení pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy, a to zejména dle Zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Osnovy a ceny jednotlivých školení přizpůsobíme vašemu profesnímu zaměření, vašim požadavkům.

„Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce na 5m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.“ (Nařízení vlády 362/2005 Sb.)

Máte zájem o kurz?
Spojte se s námi

Poptávka 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.